Frederikssund Kommunes Konservative Vælgerforening.

Vi takker for din støtte og opbakning

Konservatismen

Konservatismen er en individorienteret samfundsteori, hvor samfundet tilpasses de menneskelige behov - og ikke omvendt. Konservatismen repræsenterer hverken den hæmningsløse kapitalisme, hvor hensynet til jordens ressourcer ingen rolle spiller eller den socialdemokratiske planøkonomi. Konservatismen er den tredje vej mellem det socialdemokratiske samfunds lovjungle og liberalismens junglelov.